فروش سیم کارت بین المللی در ایران

تاریخچه فروش سیم کارت بین المللی در ایران به ۱۲ سال قبل یعنی سال ۸۴ بر می گردد که نیازش کاملا در بازار ایران احساس میشد فروش سیم کارت بین المللی در ایران  را ابتدا شرکتی با ایجاد کانتر در فرودگاه [...]