سیم کارت بین المللی ekit با قابلیت تماس مستقیم

سیم کارت بین المللی ekit به تازگی قابلیت تماس مستقیم را نیز در خدمات خود اضافه کرده است . برای آن دسته از عزیزانی که تمایل دارند در خصوص تماس مستقیم بیشتر توضیح دهم اضافه می کنم که : تماس مستقیم [...]