سیم کارت بین المللی ۴۴۷۹۳۷۰۰۰۱۰۰ را کامل بشناسیم

۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

دارای 10 دلار شارژ اولیه

آنتن دهی در ایران

دریافت تماس و پیام در ایران

فعال سازی شبکه های اجتماعی

این سیم کارت هر 3 ماه یکبار نیاز به 10 دلار شارژ شدن دارد

تا مادامیکه هر 3 ماه 10 دلار شارژ شود شما می توانید از آن استفاده کنید 

فعال سازی شبکه های اجتماعی

برای خرید سیم کارت بین المللی به فروشگاه سایت مراجعه کنید
380 هزار تومان به بالا
فروشگاه