سیم کارت بین المللی استونی با شماره معمولی ۳۷۲۸۲۲XXXXX

۲۸۰,۰۰۰تومان

رومینگ رایگان در 90 کشور 

در ایران دریافت تماس و پیام ندارد 

بدون از بین رفتن شارژ 

دریافت تماس از وایبر و اسکایپ

خیلی  مناسب استفاده دیتا

5 گیگ اینترنت 45 دلار