سیم کارت بین المللی ۴۴۷۹۳۷۰۰۰۲۰۹ را کامل بشناسیم

۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

2 شماره در یک سیم کارت

آنتن دهی در ایران

دریافت تماس و ایجاد تماس در ایران

دریافت و ارسال پیام کوتاه در ایران

فعال سازی شبکه های اجتماعی

بدون سوخت شارژ 

دریافت تماس از وایبر و اسکایپ

خیلی  مناسب استفاده دیتا

5 گیگ اینترنت 45 دلار