سیم کارت بین المللی ۴۴۷۹۳۷۰۰۰۰۷۳ را به خوبی بشناسیم

۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

دارای 10 دلار شارژ اولیه

آنتن دهی در ایران

دریافت تماس و پیام در ایران

فعال سازی شبکه های اجتماعی

این سیم کارت هر 3 ماه یکبار نیاز به 10 دلار شارژ شدن دارد

تا مادامیکه هر 3 ماه 10 دلار شارژ شود شما می توانید از آن استفاده کنید