سیم کارت بین المللی معمولی با فرمت ۴۴۷۹۳۷XXXXXX

۷۰۰,۰۰۰تومان

دارای 10 دلار شارژ اولیه

آنتن دهی در ایران و 189 کشور دیگر 

دریافت و ارسال تماس و پیام و فعال بودن اینترنت در ایران

این سیم کارت هر 3 ماه یکبار نیاز به 10 دلار شارژ شدن دارد

تا مادامیکه هر 3 ماه 10 دلار شارژ شود شما می توانید از آن استفاده کنید