سیم کارت بین المللی استونی با فرمت ۳۷۲۵۹۹XXXXX

۳۸۰,۰۰۰تومان

عدم آنتن دهی در ایران از تاریخ 2020/05/01

مناسب وریفای اپل ، گوگل و برخی از سایتهای فری لنسری یا ترید

در صورت عملکرد مناسب شرکت زیر ساخت ایران و قراردادهای بین اپراتوری

بدون نیاز به شارژ جهت فعال ماندن 

اینترنت در اروپا

رومینگ رایگان در 90 کشور

خیلی  مناسب استفاده سفرهای اروپایی