سیم کارت بین المللی ۴۴۷۹۳۷۰۰۰۰۷۶ را کامل بشناسیم

۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

سیم کارت بین المللی 447937000076

سیم کارت بین المللی دائمی و اعتباری 

پوشش در همه نقاط مخابراتی جهان

امکان فعال سازی شبکه های اجتماعی و پیامرسان بجز لاین

استفاده از شماره آمریکا برای دریافت تماس و پیام