سیم کارت بین المللی ۴۴۷۹۳۷۰۰۰۰۷۸ را بهتر بشناسیم

۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

2 شماره در یک سیم کارت

آنتن دهی در ایران

دریافت تماس و ایجاد تماس در ایران

دریافت و ارسال پیام کوتاه در ایران

فعال سازی شبکه های اجتماعی

با این 6 دلیل به میلاد کارت اعتماد کنید و آنلاین بخرید